SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ

ÖDEMELER

Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %10’u, bakiyesinin ise gezinin başlamasından en geç 30 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilir. Bu durumda gezi bedelinin %10’u cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

İPTAL –DEVİR- DEĞİŞİKLİKLER

1 – Tüketicinin gezinin başlamasına 30 gün kalana kadar iptal/değişiklik talep etmesi durumunda %10’luk kaparo bedeli kesinti yapılarak kalan kısım iade edilir. Gezinin başlangıcından 30-15 gün önce iptal değişiklik talep etmesi halinde gezi bedelinin %30 i, 15-7 gün önce iptal değişiklik talep etmesi halinde gezi bedelinin %50’si, 7 günden az bir süre kala ise tamamını acentaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Seyahat Sağlık Sigorta Poliçesi satın alan katılımcının seyahat acentasına bir ödeme yapmış olması kaydıyla gezi başlangıç tarihinden ve kullanılan ulaşım aracı hareket etmeden önce , poliçede yazılı hallerde(ölüm, ciddi ve önemli kaza ve hastalık vb.) seyahatini iptal etmesi durumunda , ödediği bedel poliçe kapsamındaki limitler çerçevesinde ve poliçe şartlarına göre sigorta şirketi tarafından temin edilecektir. Seyahat acentasının katılımcıya karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

2 – Acenta, tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

3 – Acenta, gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 30 gün önce kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı süre içinde , tur kapsamındaki otel, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilen yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz.

4 – Acenta, tura katılan kişilerin yeterli sayıya ulaşamamalarına bağlı olarak ve gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 15 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Tüketici ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz. III- GENEL HÜKÜMLER 1-Tura katılan tüketicinin; Taşıyıcı ulaşım şirketinin belirlediği ölçü ve ağırlıkta bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu sahiplerine aittir. 2-Gezi süresince ulaşım araçlarında kaybolan valiz ve diğer eşyalardan acentamız sorumlu tutulamaz. Bu durumda uluslararası kurallar geçerlidir. 3-Satın alınan tur ücretine VİZE İŞLEMLERİ ve hizmetleri dahil değildir. Acentamızdan vize işlemlerinin takip edilmesi istendiği takdirde, yolcunun gezi tarihinden itibaren 6 ay geçerli pasaportu olması ve gerekli evraklarla birlikte turun hareket tarihinden itibaren en az 30 gün önce acentamıza başvurması gerekmektedir. Acentamız vize işlemlerini servis ücreti karşılığında takip etmekte olup, konsolosluklar tarafından vize verilmemesi halinde Tüketici vize ve sağlık sigorta bedeli dışındaki tur ücretinin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz. 4-Tüketicinin, başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini Acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

5 – Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile, sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici(ler) nin Acenta aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve Acenta’nın tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel yada tazminat ödemek zorunda kalması halinde, Acenta’nın sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir.

6 – Ulaşım ücretlerinde ve vergilerde oluşabilecek değişiklikler ilan edilen gezi ücretlerine aynı oranda yansıtılır.

7-Acentamız, yolcularımızla taşıyıcı şirketler arasında mutavassıf sıfatı ile hizmet veren bir kuruluş olup, sonucu ne olursa olsun, ulaşım aracının geç kalkması, tarife değişikliği, iptal arıza, kaza ve yolcularımızın kişisel kusurlarından doğabilecek olaylardan sorumlu tutulamaz.

8 – Tüketicinin şikayetci olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur.

9 – Tüketicinin şikayetci olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetci olduğu hususular ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır. Tüketici sözleşmede beyan ettiği isimlerin (pasaporttaki yazılış şekli ile) doğruluğundan sorumludur. Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile Acenta ‘da kalan kopyası arasında fark olursa, Acenta’da kalan kopya ile Acenta’nın kayıtları esas alınır.

10 – Tur programı bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

11 – İşbu sözleşmeden doğan her türlü anlaşmazlıklarda İSTANBUL MAHKEMELERİ ve İCRA DAİRELERİ yetkilidir.

RAPSODY TRAVEL TÜRKİYE